ฟิซิโอคลินิก | การรักษาเท้า 日本語ページ
ฟิซิโอคลินิก
หน้าหลัก
แนะนำคลินิก
อัตราค่ารักษาพยาบาล
รายละเอียดของการรักษา
การรักษาเท้า
ปฎิทินทำการของฟิซิโอ คลินิก
ถาม -ตอบ
ติดต่อสอบถาม


facebook

Line: physioclinic
การรักษาเท้า
การรักษาเท้า
การรักษาเท้า คืออะไร

 เพื่อให้การเคลื่อนไหวเท้าและลำตัวมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับเท้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาเท้า และเพื่อปรับเท้าให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง (subtalar neutral) ทำให้ลำตัว ขาและเท้าสมดุลกันมากขึ้นจึงส่งผลให้การเดินดีขึ้นด้วย ภายในร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกเหล่านี้ประกอบด้วย กระดูกทั้งหมด 208 ชิ้น ในจำนวนนี้มีกระดูกบริเวณเท้าอยู่ 26 ชิ้น ซึ่งเท้า2ข้างนั้นจะมีกระดูกทั้งหมด 52 ชิ้น คิดเป็น 1 ใน 4 ของกระดูกทั้งหมดในร่างกาย ฉะนั้นการมีโครงสร้างเท้าที่ดีจึงส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
Force Plate คืออะไร
Force Plate  เครื่องวัดเท้า ใช้ในการวัดเพื่อหาจุดที่รับน้ำหนักและแรงกดของฝ่าเท้า โดยจะวัดเท้าของผู้ป่วยเพื่อทำการวิเคราะห์ผล ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
 Force Plate เป็นเครื่องวัดเท้า ที่ใช้วัดเท้าได้ใกล้เคียงกับการเดินปกติ เครื่องวัดจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของสีและตัวเลขตามแรงกดและการกระจายน้ำหนักบนฝ่าเท้า เครื่องวัดเท้านั้นทำมาจากแก้วซึ่งมีความหนา ทนทาน ได้มาตรฐาน การวัดเท้านั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น Force Plate
Orthotics คืออะไร
Orthotics  อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์สำหรับเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว และOrthotics มีส่วนช่วยให้โครงสร้างกระดูกบริเวณเท้าเกิดความสมดุล ช่วยลดการบาดเจ็บของเท้า อีกทั้งยังช่วยปรับรูปเท้าให้ดีขึ้น
 ความสมดุลของเท้า การมีเท้าที่สมบูรณ์ไม่ผิดรูป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระดูกบริเวณเท้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับกระดูกบริเวณข้อเข่า และเชื่อมโยงไปถึงข้อต่อบริเวณสะโพกอีกด้วย นอกจากนี้เท้ายังถูกเรียกว่า หัวใจดวงที่ 2 ถ้าการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีก็มักจะมีอาการเจ็บปวดตามมา เช่น อาการปวดบ่าไหล่ อาการปวดหลัง เป็นต้น
โรคที่เกิดจากโครงสร้างเท้าผิดปกติ
 ได้แก่ ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง (Hallux valgus), เท้าแบน (Flat foot), โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar fasciitis) เป็นต้น ส่งผลทำให้เกิด อาการปวดหลัง (Back pain) เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles tendonitis) ปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบ (Osgood) กล้ามเนื้อหน้าแข้งอักเสบ (Shin splint) อาการปวดไหล่ (Shoulder pain) รวมถึงอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด (Poor Blood Circulation) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งอาการบาดเจ็บของเท้าส่งผลต่อร่างกายได้หลายส่วน
 โดยคลินิกของเราให้บริการรักษาเท้า โดยการใช้ Insole ที่สามารถดัดเท้าของผู้ป่วย และปรับกระดูก STJ (Subtalar Joint คือกระดูกบริเวณส่วนปลายข้อเท้า) เพื่อให้เท้าของผู้ป่วยคงสภาพโค้งเว้าของฝ่าเท่า ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลดีต่อการรักษาเท้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
POD (PODIATRIST) คืออะไร
 ในสมัยก่อนมีหมอผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคเกี่ยวกับเท้า ซึ่งเรียกการรักษาเท้าว่า POD และรูปแบบในการรักษาเท้าของแต่ละประเทศนั้นค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างประเทศที่มีการรักษาด้านเท้า เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตเลีย เป็นต้น ในประเทศที่กล่าวมานั้น การรักษาเท้าถูกแยกตามหลักสูตรการแพทย์และชนิดของโรคที่ทำการรักษา
 Podiatrist แต่เดิมถูกเรียกว่า Chiropodist หลังจากที่มีการจัดตั้งสมาคมการแพทย์ในปี 1912 เป็นต้นมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การรักษาเท้าก็ได้แพร่ขยายไปทั่ว และได้กำเนิด Podiatrist POD ขึ้น
 ในปัจจุบันการรักษาเท้าโดย POD นั้น จะทำการรักษาโดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเท้า และการแก้ปัญหา เพื่อให้การรักษาเท้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงมีการรักษาเท้าหลักๆ คือ การป้องกันถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเท้า และลดอาการปวดที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณเท้า
 ดังนั้น ผู้ป่วยจะต้องตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเท้า การรักษาเท้าโดย POD จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เท้าของผู้ป่วยกลับมามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

ฟิซิโอคลินิก | การรักษาเท้า

คลินิกของเราเป็นคลินิกกายภาพบำบัด ทำการรักษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดชาวญี่ปุ่น(เหมาะสำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา) นายแพทย์และนักกายภาพบำบัดชาวไทย อีกทั้งมีล่ามทางด้านภาษาญี่ปุ่นประจำที่คลินิกของเราเอง สถานที่ตั้งของคลินิกอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก เข้าถึงง่าย