ฟิซิโอคลินิก | อัตราค่ารักษาพยาบาล 日本語ページ
ฟิซิโอคลินิก
Home,หน้าหลัก
แนะนำคลินิก
อัตราค่ารักษาพยาบาล
รายละเอียดของการรักษา
การรักษาเท้า
ปฎิทินทำการของฟิซิโอ คลินิก
ถาม -ตอบ
ติดต่อสอบถาม


facebook

Line: physioclinic
บรรยากาศภายใน
อัตราค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจแรกเข้า (First visit fee)500 THB
ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด (Physical therapy treatment fee)1,300 THB
ค่าใบรับรองแพทย์ (Medical certificate fee)200 THB
ค่ารักษาด้วยไฟฟ้า (Electrotherapy fee)300 THB
ค่ารักษาด้วยอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy fee)300 THB
ค่าการเคลื่อนไหวข้อต่อ (Mobilization therapy fee)200 THB
ค่ารักษาด้วยเครื่องนวดลม (Intermittent pneumatic compression fee)200 THB
ค่ารักษาด้วย Tapping (Kinesio Taping)300 THB
ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ (Examination fee)300 THB

ฟิซิโอคลินิก | อัตราค่ารักษาพยาบาล

คลินิกของเราเป็นคลินิกกายภาพบำบัด ทำการรักษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดชาวญี่ปุ่น(เหมาะสำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา) นายแพทย์และนักกายภาพบำบัดชาวไทย อีกทั้งมีล่ามทางด้านภาษาญี่ปุ่นประจำที่คลินิกของเราเอง สถานที่ตั้งของคลินิกอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก เข้าถึงง่าย